Na het overlijden

Het is in het Gasthuis mogelijk om, na het overlijden, de laatste zorg te krijgen van hiervoor speciaal opgeleide vrijwilligers van het Gasthuis.

Als de gast of zijn nabestaanden dat willen, kan de gast na overlijden opgebaard worden in zijn eigen kamer in het Gasthuis. De uitvaart kan vanuit het Gasthuis plaatsvinden.

Wanneer er behoefte aan is, kan Humanitas in een later stadium steun bij rouwverwerking bieden.