Achtergrond

Het Gasthuis is een initiatief van Humanitas afdeling Groningen.

Omdat niet iedereen die terminaal is thuis verzorgd of verpleegd kan worden, is het Gasthuis opgericht.

Het Gasthuis is geen AWBZ-voorziening. Dit betekent dat wij de vrijheid en de ruimte hebben om zoveel mogelijk aan de individuele wensen van de gast tegemoet te komen. Dit betekent ook dat wij afhankelijk zijn van fondsenwerving.