ANBI-gegevens

Omdat wij als Gasthuis de ANBI-status hebben, is het belangrijk dat het transparant is hoe onze stichtingen in elkaar zitten. Het Gasthuis werkt met alleen vrijwilligers, een beloningsbeleid is bij ons niet van toepassing. Het Gasthuis bestaat uit twee stichtingen, namelijk Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen voor het dagelijkse werk wat wij doen en de Stichting Gasthuis Groningen, deze is bedoeld voor de financiële ondersteuning aan de Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen. Alle informatie met betrekking tot deze twee Stichtingen vindt u hieronder. De bestanden zijn in PDF-formaat:

Afbeelding bij ANBI-gegevens