Wij bedanken

Er zijn veel particulieren en organisaties die het Gasthuis een warm hart toedragen en ons financieel ondersteunen. Wij willen iedereen die ons steunt hartelijk bedanken!
 

Wij bedanken 2018

Wij bedanken de volgende organisaties:
St. ING NL fonds, Stichting Mamaminifonds, Stichting Maripaan Teaming, Lionsclub Groote Griet Groningen, Geert van Mesdagstichting, Diaconie Hervormde Gemeente Haren, Nederlandse Gasunie, Get There, Ronde tafel 107, Inner Wheel Groningen, Jan Kroon Fonds, Albert Heijn Korenbeurs, de Raaf Media, Stichting Armoedefonds, Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK), Diaconie Protestantse Gemeente Bedum, Jan Luitjens Gasthuis, Protestants Christelijke Stichting voor Financiële Onderseuning, Stichting Oecumenische vieringen Groningen, Diaconale Commissie Remonstrantse Gemeente Groningen.

2018

 

Wij bedanken 2017

Wij bedanken de volgende organisaties:
Stichting Armoedefonds, Stichting Emmaplein Foundation, Dr. C.J. Vaillantfonds, 50plusland Roden, Mamamini Goede Doelenfonds, de Pepergasthuis gemeenschap, RIKI Stichting, Stichting Steunfonds Christelijke Sociale Arbeid, SCI Groningen, Albert Heijn, Jumbo, Inner Wheel Groningen, Jan Luitjens Gasthuis, Wolffensperger Beheer BV, Immanuelkerk en PKN Gemeenten: Damsterboord, de Ark, Garmerworlde.

wijbedanken2017

 

Wij bedanken 2016

Wij bedanken de volgende organisaties:
Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve, Stichting Anna Varvers Convent, René en Miranda Bakkenhoven, Commissie van Spijsuitdeling, Diaconaal fonds van de Doopsgezinde Gemeente Groningen, Diaconie Protestanse Gemeente Damsterboord, Diakonie Protestante Gemeente Bedum, Get there, Goede Doelenfonds SoZaWe Gemeente Groningen, Hessel Dethmers, ING Help Nederland vooruit, Kattendijke Druckerstichting, Lionsclub Groote Griet, Mamaminifonds, Omroep Max met Max maakt mogelijk, Pasman Stichting, PKN-Diaconie Groningen-Zuid, Protestants Christelijke Stichting voor financiële ondersteuning, RK kerkbestuur Salavator Maria parochie, Stichting Steunfonds Christelijke Sociale Arbeid, Stichting Stol-Hoeksema, de medewerkers van de Gasunie, de medewerkers van Qbuzz, Roode- of Burgerweeshuis, Vereniging Vrouwenkabinet Groningen, Vesta en diverse anonieme en particuliere schenkers.

wijbedanken2016

 

Wij bedanken 2015

Wij bedanken de volgende organisaties:
Dr. Weigert, Fonds Sluyterman van Loo, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, de Gasunie, de Haëlla stichting, Holland Casino Groningen, Jan Luitjens Gasthuis, Lionsclub Groningen Groote Griet, het Monuta Charity Fund, het Noorderlichtfonds, Stichting Elise Mathilde Fonds, het RCOAK, Rotary Groningen Noord, Stichting Emmaplein Foundation, Stichting Welzijn Senioren, Traject Invest BV, de Vereniging Algemeen Diaken Gezelschap, Voorwaarts Voorwaarts, diverse anonieme schenkers en de particuliere schenkers. 

wijbedanken2015 

 

Wij bedanken 2014

Wij bedanken de volgende organisaties:
Dijkstra autogroep, de HutSpot Groningen, personeelvereniging VCD, het Mamamini Fonds, de Prot.Chr.St. voor financiële ondersteuning, provincie Groningen, Rotary Groningen Noord, Stichting Roparun, zigeuner ensemble Cserebogár en diverse particuliere gevers.

wijbedanken2014