Voor het verblijf in het Gasthuis wordt aan de gasten een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze bijdrage.

Daarnaast ontvangt u, net als in de thuissituatie, een inkomensafhankelijke aanslag van het C.A.K. voor de inzet van de verpleegkundige uren door Buurtzorg Groningen. Ook voor de inzet van de huishoudelijke komt een nota van de gemeente Groningen.

Het niet kunnen betalen van de financiële bijdrage is geen belemmering voor opname in het Gasthuis. In sommige gevallen kan er een beroep gedaan worden op de Bijzondere Bijstand. Wij kunnen hier altijd ondersteuning in bieden.