Financiën

Voor het verblijf in het Gasthuis wordt aan de gasten een financiële bijdrage avn €40 gevraagd. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze bijdrage.

Daarnaast ontvangt u, net als in de thuissituatie, een inkomensafhankelijke aanslag van het CAK voor de inzet van de verpleegkundige uren door Buurtzorg Groningen. Voor de inzet van de huishoudelijke zorg komt een nota WMO van de gemeente Groningen.

Het niet kunnen betalen van de financiële bijdrage van €40 aan het Gasthuis is geen belemmering voor opname. In sommige gevallen kan er een beroep gedaan worden op de Bijzondere Bijstand. Wij kunnen hier altijd ondersteuning in bieden.