Nieuwsbrief 1, januari 2014

Nieuwsbrief 1, januari 2014

21-01-2014

Nieuwsbrief GasthuisDe Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in de thuissituatie en het Gasthuis, gaan een gezamenlijke nieuwsbrief uitbrengen. Het doel van de nieuwsbrief is het onder de aandacht brengen van de VPTZ bij de verschillende partijen die met mensen in de terminale fase in aanraking komen. De nieuwsbrief wordt onder andere verstuurd naar huisartsen en thuiszorgorganisaties. Om kosten te besparen versturen we de nieuwsbrief zoveel mogelijk via e-mail. Wanneer we niet beschikken over het e-mailadres, wordt de nieuwsbrief op papier verzonden. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief twee keer per jaar gaat verschijnen. Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur ons dan een e-mail. Uiteraard is de brief ook via onze website te bekijken. Klik hier of op de afbeelding om de nieuwsbrief te openen.