Terug

Financiën

Voor het verblijf in het Gasthuis wordt aan de gasten een financiële bijdrage van €40,- per dag gevraagd. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze bijdrage.

Het niet kunnen betalen van de financiële bijdrage aan het Gasthuis is geen belemmering voor opname. In sommige gevallen kan er een beroep gedaan worden op de Bijzondere Bijstand. Wij kunnen hier altijd ondersteuning in bieden.

Afbeelding bij Financiën