Terug

Na het overlijden

Het is in het Gasthuis mogelijk om, na het overlijden, de laatste zorg te krijgen van hiervoor speciaal opgeleide vrijwilligers van het Gasthuis. Uiteraard kan ook de eigen uitvaartverzorger gevraagd worden om dit te doen.

Als de gast of zijn nabestaanden dat willen, kan de gast na overlijden opgebaard worden in zijn eigen kamer in het Gasthuis. De uitvaart kan vanuit het Gasthuis plaatsvinden.

Wanneer er behoefte aan is, kan Humanitas in een later stadium steun bij rouwverwerking bieden.

NB: vanwege het corona-virus moeten wij het aantal bewegingen in huis zoveel mogelijk beperken. Om die reden is de laatste zorg door vrijwilligers en het opgebaard blijven in het Gasthuis tijdelijk niet mogelijk.

Afbeelding bij Na het overlijden