Wij bedanken

Er zijn veel particulieren en organisaties die het Gasthuis een warm hart toedragen en ons financieel ondersteunen. Wij willen iedereen die ons steunt hartelijk bedanken!
 

Wij bedanken 2020

Wij bedanken de volgende organisaties:
Armoedefonds, Coop Paterswoldseweg, Loopgroep Hoogkerk, Martinus-Cremers stichting, RIKI Stichting. 

Wij bedanken 2019

Wij bedanken de volgende organisaties:
Mamamini Goede Doelenfonds, Lionsclub Groote Griet Groningen, Stichting Emmaplein Foundation, Armoedefonds, RIKI Stichting, Martinus-Cremers stichting.

Wij bedanken 2018

Wij bedanken de volgende organisaties:
St. ING NL fonds, Stichting Mamaminifonds, Stichting Maripaan Teaming, Lionsclub Groote Griet Groningen, Geert van Mesdagstichting, Diaconie Hervormde Gemeente Haren, Nederlandse Gasunie, Get There, Ronde tafel 107, Inner Wheel Groningen, Jan Kroon Fonds, Albert Heijn Korenbeurs, de Raaf Media, Stichting Armoedefonds, Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK), Diaconie Protestantse Gemeente Bedum, Jan Luitjens Gasthuis, Protestants Christelijke Stichting voor Financiële Onderseuning, Stichting Oecumenische vieringen Groningen, Diaconale Commissie Remonstrantse Gemeente Groningen.