Het Gasthuis en het coronavirus

Het Gasthuis en het coronavirus

07-10-2020

Het Gasthuis en het coronavirus

Wij vinden het heel belangrijk dat mensen in hun laatste levensfase afscheid kunnen nemen van hun al dierbaren en van iedereen bezoek kunnen blijven ontvangen. Daarom is het ontvangen van bezoek bij ons steeds mogelijk gebleven en zal dat het ook blijven. Wij werken niet met bezoektijden, u kunt komen wanneer en zo lang als degene die u bezoekt u wil ontvangen. Om de drukte in huis in de hand te houden vragen wij bezoekers zich zoveel mogelijk te beperken tot de kamer van degene die zij bezoeken en bij voorkeur niet in groten getale tegelijk te komen.

Vanwege het coronavirus houden wij afstand. Toch proberen wij voor onze gasten altijd zo dichtbij als mogelijk is te zijn.

Om de veiligheid van vrijwilligers zoveel mogelijk te waarborgen, vragen wij u een mondkapje te dragen totdat u op de kamer bent, om tot onze medewerkers altijd de anderhalve meter afstand te bewaken en niet te komen als u Covid19-symptomen hebt. Ook vragen wij iedereen om direct na binnenkomst zijn handen te wassen of ontsmetten.

Omdat wij als bijna-thuis-huis geen veilige zorg aan Covid19 patiënten kunnen bieden, vragen wij voorafgaand aan iedere nieuwe opname om een coronatest te laten afnemen.

Ter bescherming van uw dierbaren zullen vrijwilligers en thuiszorgmedewerkers tijdens de verpleging of verzorging van een gast een mondkapje dragen.

Mocht u vragen hebben of ergens mee worstelen, schroom dan niet om contact op te nemen met ons informatienummer: 06-11483924.